Servicii
Topografie

 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate :dwg, dxf, etc.);
 • Profile longitudinale si transversale;
 • documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • Planuri de situatie la platforme industriale;
 • Ridicari topografice pentru proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice.
 • Ridicari topografice privind studiile arheologice.
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) – oriunde in tara;
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Supravegherea comportariicladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia.
 • Pozitionare imobile in Google Earth
 • Intocmireaprofilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate.
 • Consultanta de specialitate;
 • Asistenta topografica de santier.
 • Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital;
 • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari);
 • Trasari constructii, cote, limite de proprietate