Evaluari bunuri
imobile

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizat în raportul de evaluare.

 • Scopuri ale evaluării:

  1. vânzarea/cumpărarea unui bun;
  2. fuziuni şi schimburi de proprietăţi;
  3. garantarea împrumuturilor;
  4. justă compensare în caz de expropriere (cauză de utilitate publică) sau pentru restituirea proprietăţilor;
  5. evaluarea pentru asigurare;
  6. evaluarea în cadrul procesului de insolvenţă/faliment;
  7. evaluare pentru raportare financiară;