Servicii de
Cadastru

Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:

  - înscriere/radiere construcţii;
  - modificare limită;
  - modificare suprafaţă;
  - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii pentru o parte din imobil;
  - repoziţionare;
  - identificarea părţii din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în
  care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
  - actualizarea altor informaţii cu privire la imobil;

 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentaţie de prima înregistrare UI;
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase